Kungens får Norra Djurgården Kungliga Djurgården

Kungens får

Från början av maj betar "Kungens får" på Kungliga Djurgården – en tradition sen mer än hundra år. Betesdjuren hyrs årligen in för att hålla kulturlandskapet öppet och bibehålla den biologiska mångfalden.

"Kungens får" är väletablerat i folkmun och ett begrepp som lever kvar sedan långt tillbaka och har i dag överförts till dagens verksamhet, även om fåren inte ägs av Kungen. Det kungliga består i att de betar och vårdar landskapet på kunglig mark i Kungliga Nationalstadsparken.

Närmare 400 djur släpps på grönbete på Norra Djurgården. Traditionen startades 1924, och fram till 1986 drevs fåren genom staden ut till Djurgården.

Betesdjuren, både får och nötdjur, har en viktig funktion för utvecklingen av kulturlandskapet på Kungliga Djurgården. Driften sker huvudsakligen av herdar med vallhundar och herdarna har även som del i uppdraget att möta allmänheten och de frågor som kan komma. Fåren betar inte dygnet runt utan har sin natthage där de även vilar mitt på dagen.

Nötbetet sker huvudsakligen på Norra Djurgården men även vid Isbladskärret på Södra Djurgården. Nötdjuren kan beta på våtmark, där får inte trivs, och kompletterar därigenom varandra.

Hur lång betessäsongen är beror på klimatet, men i september brukar det vara dags för fåren att återvända hem medan nötdjuren något senare stallas upp på Fisksjöäng över vintern.

Vissa år genomförs vallhundstävling med fårens dag som avrundning på betesåret.

”Kungens får” är varumärkesskyddat och ägs av Kungl. Djurgårdens Förvaltning men får naturligtvis användas av de som levererar betestjänsten på Djurgården.

Toppbilden: "Kungens får" på sommarbete på Kungliga Djurgården. Foto: Henrik Nyström/Kungligaslotten.se

Kungens får Norra Djurgården Kungliga Djurgården

Betessäsongen är vanligen maj till september och djuren övervakas av herdar och vallhundar. Foto: Henrik Nyström/Kungligaslotten.se

Kungens får på Kungliga Djurgården

Djuren betar på Norra Djurgården och hyrs årligen in, 2021 från Lekeberga gård i Närke. Foto: Henrik Nyström/Kungligaslotten.se

besök kungliga djurgården

Pressbilder

Inför besöket

Upplev historien och sevärdheterna på södra Djurgården med appen ´Kungliga promenader' – ett spännande och lättillgängligt sätt att bli g...

Läs mer

Ladda hem kartor över norra och södra Djurgården, samt karta för rid-och cykelvägar.

Läs mer

Upptäck mer om Kungliga Djurgården

Kungl. Djurgårdens förvaltning upplåter marken på Djurgården till evenemang av olika slag. Många evenemang är årligen återkommande.

Läs mer

Ny skulptur invigs sommaren 2024. Upptäck de monumentala skulpturerna på Kungliga Djurgården. Här skapas en permanent skulpturpark i områ...

Läs mer

Kungliga Djurgården är Sveriges mest besökta rekreationsområde. Platsen är således mycket passande för nationella minnesmärken och ett st...

Läs mer

Rosendals slott ute på Djurgården i Stockholm är ett unikt dokument över den svenska empirstilen, så kallad Karl Johan-stil. Rosendal var...

Läs mer

År 1286 förvärvade Magnus Ladulås stora delar av Walmunzö; idag södra Djurgårdsön. Djurgården har sedan dess varit kunglig mark som använ...

Läs mer

Kungliga Nationalstadsparken sträcker sig över en mil, från Djurgården i söder till Ulriksdal i norr. Parken innefattar Södra och Norra D...

Läs mer

Artiklar och film

Upptäck de kungliga parkerna! Här möts natur och kultur, historia och nutid. Parkerna är öppna året om, dygnet runt.

Läs mer

Kungl. Djurgårdens förvaltning har gjort en kartläggning av parkens 200-åriga historia. Med stöd av gamla arkiv, trädgårdsarkeologi och m...

Läs mer

Området Fiskartorpet är uppkallat efter den låga torvtäckta byggnaden från 1680-talet – Karl XI:s fiskarstuga – som anses vara Kungliga D...

Läs mer

Kundservice

Öppettider:

Inför besöket