Med rätt att disponera

Kvällens föredrag handlar om historien om den kungliga dispositionsrätten – om hur den kom till under Karl XIII tid och hur den tillämpas idag enligt överenskommelse 1809/10.

Sverige behövde i början av 1800-talet sanera sina statsfinanser. Som ett led i detta frånsade sig den dåvarande kungen, Karl XIII, ett antal betydande markområden, vars inkomster då tillföll staten. Som kompensation för uteblivna inkomster, som bland annat finansierade Hovet, fick monarken ett årligt anslag, samt rätt att disponera ett antal slott och fastigheter.

Lösningen har kommit att kallas 1809/10-års överenskommelse, och gäller i huvudsak än idag.

Förvaltningsintendent Johan Lundgren ger i kvällens föredrag H.M. Konungens dispositionsrätt en inblick i hur dispositionsrätten tillkom och hur den tillämpas idag.

Biljetter

Webbiljett via biljettlänken, som aktiveras 18 december kl. 10.00. Biljetter kan även köpas i Kungliga slottets biljettkassa under ordinarie öppettid från och med 18 december.

Tillgänglighet

Föredraget äger rum i en sal som är tillgänglig för rullstolsburna.

Program2020

Toppbilden: Giovanni Battista Lampis porträtt av Karl XIII, utförd 1799. Foto: Kungligaslotten.se

Förvaltningsintendent Johan Lundgren berättar under kvällens föredrag om den kungliga dispositionsrätten. Foto: Emma Fredriksson/Kungligaslotten.se