Musik i Slottskyrkan

Alla är välkomna till Slottskyrkans gudtjänster och konserter. Musiken framförs av bland andra av hovorganisten, Hovstaternas egen körverksamhet och inbjudna körer från hela landet.

Januari

13 januari – Första söndagen efter trettondedagen, Jesu dop
11.00 Högmässa
Hovpredikant Hans Rhodin
Oscars stämmor
Dirigent Amanda Björnerås

20 januari – Andra söndagen efter trettondedagen, Livets källa
11.00 Högmässa
Hovpredikant Christer Staaf
Linköpings Domkyrkas Kammarkör
Dirigent Marie-Louise Beckman

27 januari – Tredje söndagen efter trettondedagen, Jesus skapar tro
11.00 Högmässa
Hovpredikant Susanne Rikner
Nya Prinskvartetten
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

Februari

3 februari – Kyndelsmässodagen, Uppenbarelsen ljus
11.00 Familjegudstjänst Hovpredikant Caroline Krook Slottskören och Familjekören Dirigent Mary Ljungquist Hén

15.00 Musikgudstjänst Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen J.S. Bach – G. Muffat – J. Haydn Orgelprofessor Hans Ola Ericsson

10 februari – Femte söndagen efter trettondedagen, Sådd och skörd
11.00 Högmässa
Hovpredikant Madeleine Åhlstedt
Stockholms Gosskörs Veterankör
Dirigent Roland Nilsson

17 februari – Septuagesima, Nåd och tjänst
11.00 Högmässa
Hovpredikant Staffan Eklund
Kungsängens Vokalensemble
Dirigent Leena-Maija Nee

24 februari – Sexagesima, Det levande ordet
11.00 Högmässa
Hovpredikant Tomas Anderman
St Eskils Vokalensemble
Dirigent Mikael Fahlstedt

Mars

3 mars – Fastlagssöndagen, Kärlekens väg
11.00 Högmässa
Hovpredikant Jan-Olof Johansson
Skogslyckans Kammarkör
Dirigent Jonas Nilsson

10 mars – Första söndagen i fastan, Prövningens stund
11.00 Högmässa
Hovpredikant Richard Wottle
Ensemblen Ad Fontes
Dirigent Dan Eiderfors

17 mars – Andra söndagen i fastan, Den kämpande tron
11.00 Högmässa
Hovpredikant Carina Nilsson
Damkören Alicia
Dirigent Eva Marie Agnelid

24 mars – Jungfru Marie bebådelsedag, Guds mäktiga verk
11.00 Familjegudstjänst
Hovpredikant Christina Odenberg
Slottskyrkans Vokalensemble och Familjekören
Dirigent Mary Ljungquist Hén

15.00 Musikgudstjänst
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen
Michael Bjerkhagen
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

31 mars – Midfastosöndagen, Livets bröd
11.00 Högmässa
Hovpredikant Karin Karlberg
Hägerstens Gosskör
Dirigent Pelle Olofson

April

7 april – Femte söndagen i fastan, Försonaren
11.00 Högmässa
Hovpredikant Louise Nyman
Ensemblen Scala Jacobi
Dirigent Veikko Kiiver

14 april – Palmsöndagen, Vägen till korset
11.00 Högmässa
Hovpredikant Åke Bonnier
Slottskyrkans Vokalensemble
Sopransaxofonist Anders Paulsson
Dirigent Mary Ljungquist Hén

18 april – Skärtorsdagen, Det nya förbundet
18.00 Skärtorsdagsmässa med Getsemaneandakt
Hovpredikant Peter Strömmer
Ensemblen Pisces Dei
Dirigent Thomas Hammar

19 april – Långfredagen, Korset
15.00 Långfredagsgudstjänst
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen
Michael Bjerkhagen
Dan Laurin, blockflöjter
Anna Paradiso Laurin, cembalo

21 april – Påskdagen, Kristus är uppstånden
11.00 Högmässa
Hovpredikant Lennart Widing
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

22 april – Annandag påsk, Möte med den uppståndne
15.00 Mässa
Hovpredikant Erland Ros
Frälsningsofficer och operasångare
Daniel Viklund
Hovorganist Mary Ljungquist Hén

28 april – Andra söndagen i påsktiden, Påskens vittnen
11.00 Familjegudstjänst
Hovpredikant Ann-Gerd Jansson
Barnkörer från KFUM och Familjekören
Dirigent Lotta Wilund


Maj

5 maj – Tredje söndagen i påsktiden, Den gode herden
11.00 Högmässa
Hovpredikant Hans-Olof Hansson
Helsingborgs Vokalensemble
Dirigent Marianne Ivarsson

12 maj – Fjärde söndagen i påsktiden, Vägen till livet
11.00 Högmässa
Hovpredikant Birgit Huss
Attmars kyrkokör
Dirigent Agata Kuzniak

19 maj – Femte söndagen i påsktiden, Att växa i tro
11.00 Högmässa
Hovpredikant Eva Sundelin-Isaksson
Svenska kyrkans kyrkokör, Gran Canaria
Dirigent Kjell Johansson

26 maj – Bönsöndagen, Bönen
11.00 Familjegudstjänst
Hovpredikant Lennart Nilsson
Glava kyrkokör
Dirigent Renata Yusupova Karlsson

30 maj – Kristi himmelsfärds dag, Herre över allting
09.00 Gudstjänsten sammanlyst
med Gamla stans församlingar

Foto: Michael Anderberg/Kungligaslotten.se