Kung Gustaf V, fotografi från år 1914.

Kung Gustaf V

Gustaf V var den siste svenske monark som kom att utöva politiskt inflytande, även om han 1917 måste acceptera parlamentarismen. Under sin långa regeringstid ingrep han vid flera tillfällen personligen vid avgörandet av politiska frågor. Med Bondetåget 1914 gick kungen emot sin egen regering och förklarade att försvarsfrågan måste lösas ”nu och i ett sammanhang”. Några dagar senare avgick regeringen. Som en följd av detta diskutabla agerande deklarerade han efteråt, att han aldrig hade eftersträvat personlig makt.

Under andra världskriget var kungens auktoritet av stor betydelse som stöd för samlingsregeringens utrikespolitik.

Gustaf utmärkte sig som en passionerad och skicklig tennisspelare. Han hade även ett stort jaktintresse. År 1881 gifte sig Gustaf med Victoria av Baden och tillsammans hade de tre söner.

När Gustaf V gick bort år 1950, 92 år gammal, hade kungaämbetet blivit till en representativ uppgift. Furstemakt hade ersatts av folkstyre.

Gustaf V porträtterad av hovfotografen Hamnstedt år 1914. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Gustaf V

Född 16 juni 1858, död 29 oktober 1950
Regeringstid 1907–1950

Valspråk

Med folket för fosterlandet

ej krönt

Begravning

1950 Riddarholmskyrkan

Företrädare

Oskar II

Efterträdare

Gustaf VI Adolf

Gemål

Victoria av Baden

Barn

Gustaf VI Adolf (1882–1973), kung av Sverige 1950–1973
Wilhelm (1884–1965)
Erik (1889–1918)

Ätten Bernadotte