Kung Karl XII

Kung Karl XII

Vid faderns död var Karl knappt 15 år gammal, men förklarades myndig ett halvår senare. Som enväldig kung ansåg han sig inte behöva kyrkans godkännande och avstod därför från kröning. Med kronan redan på huvudet red han till Storkyrkan för att smörjas med helig olja. Karl XII förblev ogift. 

Karl XII hade ett stort intresse för teater och arkitektur och följde engagerat uppförandet av Stockholms nya slott. Här ville kungen att en teater skulle få en framträdande plats. Han hyste också ett betydande intresse för främmande kulturer och lät ordna tre vetenskapliga expeditioner till det Ottomanska riket.

År 1700 anfölls Sverige av Danmark, Ryssland och Polen. I slaget vid Narva år 1700 besegrade Karl ryssarna. Efter ett krig mot Polen var det dags för Ryssland igen. 1709 stod ett för svenskarna ödesdigert slag vid Poltava i Ukraina. Den svenska armén förlorade och stora delar av den tillfångatogs medan några få, däribland kungen, lyckades ta sig till Turkiet.

Kungen stannade kvar i Turkiet under flera år. Till slut tröttnade turkarna på svenskarna och tillfångatog Karl XII i vad som kallas ”kalabaliken i Bender.” År 1715 återkom han till Sverige och under fälttåget mot Norge, tre år senare, stupade kungen vid Fredrikshald.

Vid Karl XIIs död föll både enväldet och Sveriges stormaktsställning samman.

Karl XII porträtterad av den tyske konstnären Johan Heinrich Wedekind (1674–1736). Målningen hänger i Audienssalen på Gripsholms slott och ingår i Svenska statens porträttsamling. Foto: Nationalmuseum

Karl XII

Född 17 juni 1682, död 30 november 1718
Regeringstid 1697–1718, förmyndarregering 1697

Valspråk

Med Guds hjälp

Kröning

1697 Storkyrkan

Begravning

1719 Riddarholmskyrkan

Företrädare

Karl XI

Efterträdare

Ulrika Eleonora d.y.

Pfalziska ätten