Oskar I

Klicka för att se bilden i sin helhet

Oskar I
1799-1859

Målningen föreställer Oskar I stående framför Drottning Kristinas silvertron. Kungen avbildas statsmannamässigt i uniform med betoning på sin uppgift på att vara rikets överhuvud.

På bordet bredvid ligger Sveriges och Norges kungakronor. När porträttet målades hade Oskar I bara tre år kvar i livet.

Originalet målades av Carl Theodor Staaff 1816–1880 till Drottningholms slott. På bilden ses en kopia målad till Kungliga slottet av konstnären Arvid Julius Gottfried Virgin. Virgin var utbildad vid Konstakademien och kollega med originalmålaren.

BERNADOTTEPORTRÄTT
Porträtt: Oskar I
Konstnär: Arvid Julius Gottfried Virgin 1831–1876
Kopia efter Carl Theodor Staaff
År: Olja på duk i original utfört 1856

Porträttet finns att se i Bernadottevåningen på Kungliga slottet.

Originalet av Carl Theodor Staaff hänger i Rikssalen på Drottningholms slott.