Klicka på bilden för att se helheten.

Polyhymnia

Polyhymnia var pantomimens och dansens musa, som symboliserar konsten att förmedla känslor enbart med gester, utan röstens hjälp.

Musans gest, hur hon sveper sig i en lång mantel, ansågs representera dansen, även om denna stelt poserande staty knappast ser ut att röra sig. Gesten med manteln var dock en typisk pose vid avbildning av kvinnor och kejsarinnor, vilket tyder på att den här skulpturen ursprungligen förmodligen inte föreställde en dansande musa alls.

BESÖK GUSTAV III:S ANTIKMUSEUM
Skulpturen finns att se i Gustav III:s antikmuseum på Kungliga slottet, öppet maj till september.

VIRTUELL VISNING I 360°
Upplev antikmuseet här på webbplatsen i den virtuella visningen av det större stengalleriet.

Arkivet här visar ett urval av de skulpturer som visas i Gustav III:s antikmuseum. Många fler finns att se i museets två stengallerier. Gustav III köpte in flertalet av dessa under en resa till Italien i slutet av 1700-talet.