Klicka på bilden för att se helheten. Foto: Kungl. Hovstaterna

Rygglänstol Karl Johan-stil

ROSENDALS SLOTT

I det Blå och Gula kabinettet på Rosendals slott står en serie stolar med de sedvanliga sabelböjda benen och ryggbrickor i en för Karl Johan-tidens stolar mycket vanlig form, kallad pelta efter det grekiska ordet för sköld.

Vanligen hänger den upp- och nervända skölden fritt på ryggståndarna eller vilar den illusoriskt på till exempel en lagerkrans. I detta rum har kransen bytts ut mot riksvapnets två lejon i skuret och förgyllt trä.

Empirens möbler av mörk mahogny dekorerades gärna med brännförgyllda beslag, här har de ersatts med ett enklare alternativ: förgyllda schablonmålningar. 

SLOTTENS STOLAR

FAKTA:
Tillverkad av: Troligen Lorentz Wilhelm Lundelius 1825-30

Polerad mahogny med förgyllt schablonmåleri.
Fast stoppning, sidenklädd ca 1840, Mazer & Co