Oskar I kung historia Kungliga slottet

Klicka för att se bilden i sin helhet

Oskar I 1844-1859

Oskar I var son till Karl XIV Johan och hans hustru Desideria. Han kom som elvaåring till Sverige från Frankrike och efterträdde sin far på tronen vid 45 års ålder.

Till skillnad från denne var han mindre konservativ och förde en mer reformvänlig politik. Med näringsfrihetslagarna 1846 bröts skrånas dominerande ställning i Sverige och lika arvsrätt för söner och döttrar infördes.

Men där tog den reformvänliga politiken slut. Skrämd av 1848 års revolutioner i Europa förvandlades Oskar I till en mer försiktig monark. Han ville inte lämna ifrån sig mer makt till regering eller riksdag.

Oskar I fick fem barn med hustrun Josefina. Han avled 1859 och blev 60 år gammal.

Porträtt av Arvid Gottfried Virgin, kopia efter Carl Theodor Staaffs original, 1856, olja på duk.

SVENSKA REGENTER
Kung: Oskar I
Regenttid 1844–1859
Valspråk: Rätt och sanning

upptäck mer