ESBJÖRN GRIP

Född 1993

"Som möbel- och inredningsdesigner arbetar jag både med rummet och objekten i det. I mina projekt så har teckning alltid varit en stor del av både process och presentation. För mig är det verktyg som både kan undersöka och förmedla mina tankar. Under mina år på konstskola var teckningen det viktigaste för mig. Jag arbetade ständigt för att bli bättre och blev ofta missnöjd med resultatet. Det var först efter år av övning som jag faktiskt kände att pennan blev ett pålitligt verktyg.

Mina projekt börjar ofta med enkla skisser och teckningar som visar koncept och former. Dessa undersökningar kan vara både snabba och noggranna. Under skapandet av dessa bilder hamnar jag i ett meditativt tillstånd där jag kan reflektera kring projektet. Dessa teckningar följer sedan med mig under den fysiska tillverkningen av objekt, modeller och möbler. Under presentationen av projekt så använder jag mig av teckning för att förklara för en åskådare. Jag finner ofta att bilden är lättare att relatera till än texter.” […]

Esbjörn har en kandidatexamen i design från Högskolan för design och konsthantverk (HDK) i Göteborg (2019). Han har även läst Environmental design vid Tama Art University, Tokyo samt grafik vid Dômen konstskola och grundläggande konstutbildning vid KV konstskola i Göteborg.

Foto porträtt: Lisa Raihle Rehbäck

Esbjörn Grip Den Tänkande Handen teckning utställning

Esbjörn Grip

Esbjörn Grips bidrag till teckningstävlingen och utställningen består av sju verk skapade åren 2016–2020.

1. 'Monument', kulspetspenna på papper
2. 'Kontorshus', kulspetspenna på papper
3. 'Vy från hissen', kulspetspenna på papper
4. 'Mötesrum', digital teckning
5. 'Matstället', digital teckning
6. 'Kollektivet på sängar', digital teckning
7. 'Ramar blir möbler', digital teckning

Klicka på bilderna i bildspelet eller scrolla ned på sidan för att se verken i rätt proportion. Det kan ta en liten stund innan bilderna laddas upp. Verken kan zoomas in och förstoras via symbolerna.

URVALSKOMMITTÉNS MOTIVERING:
I Esbjörn Grips tecknade scenerier utgör rummet och tingen dess huvudaktörer. Människorna är snarare rekvisita. Med sin svarta beklädnad, förhåller de sig kollektivt till de givna rummens form och mening. De finner sina sysslor i vardagsbestyr men känslan av isolering är ständigt närvarande. De placerar ut sig som dissonanta noter i ett skevande partitur.

1. MONUMENT
Kulspetspenna på papper, 2016. Originalstorlek 29,7x42 cm.
2. KONTORSHUS
Kulspetspenna på papper, 2018. Originalstorlek 21x29,7 cm.
3. VY FRÅN HISSEN
Kulspetspenna på papper, 2018. Originalstorlek 21x29,7 cm.
4. MÖTESRUM
Digital teckning, 2018. Originalstorlek 25,4x25,4 cm.
5. MATSTÄLLET
Digital teckning, 2018. Originalstorlek 25,4x25,4 cm.
6. KOLLEKTIVET PÅ SÄNGAR
Digital teckning, 2019. Originalstorlek 25,4x25,4 cm.
7. RAMAR BLIR MÖBLER
Digital teckning, 2020. Originalstorlek 44,14x33,87 cm.