Fasadrenoveringen på Kungliga slottet

Den pågående restaureringen av fasaderna på Kungliga slottet är det största stenarbetet i modern tid. Projektet påbörjades 2011 och beräknas – i dagsläget – vara klart 2050.

Det nuvarande slottet började byggas på 1690-talet. Sverige var en stormakt och slottet utgjorde dess maktcentrum. Fasaderna på arkitekten Nicodemus Tessin den yngres romerska palats i barockstil är rikligt utsmyckade med många detaljer av gotländsk sandsten. En byggnad som då, liksom nu, väcker uppmärksamhet och räknas till en av den europeiska barockens främsta märkesbyggnader.

Från underhåll till restaurering

Redan i slutet av 1700-talet upptäcktes att den porösa stenen vittrade och allt sedan dess har stenar bytts ut, lagats och förstärkts. År 2005 föll en balusterdocka från taket. En snabbutredning följde och den visade att stenen var i sämre skick än befarat. Fasader täcktes av nät för att minimera risken för skador om stenar lossnade.

I april 2011 startade den första av tjugotvå restaureringsetapper. Statens fastighetsverk ansvarar för slottet och leder arbetet, i samverkan mellan flera olika experter och kulturminnesvårdande myndigheter. Det är ett svårt och tidskrävande arbete. Inte sedan slottet byggdes har ett så här stort stenprojekt genomförts i Sverige.

Arbete med slottets södra fasad

Den åttonde etappen av renoveringen av Kungliga slottets fasader avslutades i november 2021. Nu syns åter de nio reliefmedaljongerna med de kungliga porträtten och de fem meter höga kvinnoskulpturerna, karyatiderna, från yttre borggården.

Den nionde etappen innefattar arbetet med slottets södra fasad och ska vara färdigt till sommaren 2024.

I restaureringsarbetet byts de mest skadade fasadstenarna ut, andra huggs om och återmonteras. Skulpterade detaljer med högt konstnärligt värde försöker man så långt det är möjligt att bevara genom olika konserverande insatser.

En tåligare stensort

Slottets fasadsten är huggen av gotländsk sandsten. Initialt var förhoppningen att åter kunna använda sandsten, förutom i de klimatmässigt allra mest utsatta lägena som kräver en tåligare stensort. Men då den gotländska sandstenen inte längre bryts i tillräckligt stor utsträckning fann Statens fastighetsverk passande ersättningssten i Tyskland, Polen och Schweiz.

Toppbilden: Slottets västra fasad, foto: Sanna Argus Tirén

Projektet att restaurera Kungliga slottet fasad kommer att ta fyrtio år. I restaureringsarbetet byts de mest skadade fasadstenarna ut, andra huggs om och återmonteras. Foto: Erik Günther/SFV

Ingen sten är den andra lik och därför måste varenda sten finjusteras med handverktyg och måttas in, en del utsmyckningar måste också nyhuggas. Foto: Emma Österberg/SFV

Balusterdockor redo att monteras. Foto: Emma Österberg/SFV

På slottets västra fasad finns tio stycken karyatider, kvinnlig pelarfigur, var och en fem meter höga. Ordet karyatid kommer från grekiskan och betyder ”flicka från staden Karyai”. Foto: Erik Kampmann

Etapp nio avser slottets södra fasad och planeras vara klar sommaren 2024. Foto Jennie Adén

SLOTTET I SIFFROR

Total mängd fasad: ca 30 000 kvm
Fönster: 972 stycken
Fönsterrutor: 31 600 stycken
Fristående skulpturer: 28 stycken
Balusterdockor: 717 stycken
Konsolvoluter: 242 stycken
Total mängd fasadsten: ca 10 000 kvm

DET NYA SLOTTET

Vid slottsbranden den 7 maj 1697 förstördes stora delar av det gamla slottet, Tre Kronor. Den norra längan klarade sig dock relativt oskadd, det var en ny del av slottet som bara några år tidigare byggts klart, under ledning av slottsarkitekten Nicodemus Tessin den yngre.

Sex veckor efter branden presenterade Tessin ritningar till ett nytt kungligt slott, utifrån den norra längans murar.

Enligt planerna skulle det nya slottet uppföras på cirka sex år. Men det skulle dröja i det närmaste sextio år innan den kungliga familjen åter kunde flytta in på slottet, i december 1754.

Trots den långa byggnadstiden uppfördes slottsbyggnaden helt efter Tessins ritningar från år 1697.

Under arbetet på Stockholms slotts södra fasad hittades två meddelanden – ett från slutet av 1800-talet och ett från 1990-talet. Foto: Statens Fastighetsverk

Inför besöket

Guidade visningar Öppet idag 10.00-17.00
För barn Öppet idag 10.00-17.00

Slottets stora paradvåningar, de medeltida valven i Museum Tre Kronor och kungakronorna i Skattkammaren är spännande besöksmål för barn. ...

Läs mer
App med vägledning Öppet idag 10.00-17.00

Upptäck appen 'Kungliga slotten' som guidar dig genom den kungliga historien, och även genom slottssalarna vid besöket.

Läs mer

Kommande händelser

Under en kväll på Kungliga slottet berättar vice ordenskansler Per Sandin om det offentliga belöningsväsendet. Förr och nu. Och reder ut ...

Biljetter

Under en kväll på Kungliga slottet får du höra om en förnämlig samling textila skatter och lära dig allt vad du inte visste om vävda tape...

Biljetter

Välkommen till en kväll om de kungliga slottens skulpturmuseer: Gustav III:s antikmuseum, Museum de Vries och Orangerimuseet i Ulriksdal....

Biljetter

Upptäck mer om Kungliga slottet

Paradrummen Öppet idag 10.00-17.00

Representationsvåningarna på slottet är samlingsnamnet för de magnifika paradvåningar som används vid Kungens och Drottningens representa...

Läs mer
Skattkammaren Öppet idag 10.00-17.00

I dunkla källarvalv på Kungliga slottet förvaras monarkins viktigaste symboler – Riksregalierna, som alla visar prov på fascinerande och ...

Läs mer
Museum Tre Kronor Öppet idag 10.00-17.00

Museum Tre Kronor är museet om slottets äldsta historia, från försvarsborg till renässansslottet som förstördes i en våldsam brand år 1697.

Läs mer
Butiken Kungliga Slottsboden Öppet idag 10.00-17.00

Slottsboden är en unik present- och souvenirbutik på Kungliga slottets yttre borggård med produkter som har anknytning till föremål i de ...

Läs mer

Välkommen till ett av Europas äldsta publika museer som öppnades redan år 1794. Skulpturerna som köptes in av Gustav III visas i slottets...

Läs mer

Kungliga slottets kyrka visar prov på arkitektur, inredning och konstverk av några av sin tids främsta mästare – Nicodemus Tessin den yng...

Läs mer

Artiklar och film

Den nya Kungliga Slotten-appen presenterar flera nyheter som ger mervärde till ditt slottsbesök!

Läs mer

Nu lanseras en ny upplevelse! Gå en guidad tur runt Kungliga slottet och lär om historien, arkitekturen, skulpturen och kringliggande byg...

Läs mer

I maj börjar sommarsäsongen på de kungliga slotten. Då öppnar flera av de sommarslott där kungligheter tillbringat många vår- och sommard...

Läs mer

Kundservice

Öppettider:

Inför besöket